I WIELKOPOLSKI KONGRES SAMORZĄDOWY ONLINE


26 listopada 2021, 8:30 - 16:15

Bezpłatnie

Online

Na żywo

O wydarzeniu


Podczas I Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego online chcemy mówić na temat aktualnych problemów i wyzwań związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce, a dotyczących chociażby pandemii COVID-19, pozyskiwania środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2021 - 2027. Dodatkowo pokażemy przykłady dobrych praktyk współpracy samorządów z otoczeniem biznesu, czy w końcu optymalizacją procesów wewnętrznych na drodze zarządzania urzędami.

Dla kogo?


Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w szczególności wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast, a także marszałkowie województw i przedstawiciele administracji rządowej w województwach, sekretarze, pracownicy urzędów gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich różnego szczebla odpowiedzialni za realizację samorządowych zadań w tym za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, politykę rozwoju, zamówienia publiczne, rewitalizację i politykę przestrzenną, realizację projektów w formule PPP i współpracę z biznesem.

Rola samorządów


Samorząd terytorialny to podstawowa i najbliższa nam wszystkim forma decentralizacji władzy publicznej. Samorząd realizuje wiele zadań, wśród nich zadania własne i zadania zlecone. Samorząd terytorialny na trwale wpisał się już w Nasze codzienne funkcjonowanie.

Agenda

godz. 08.30 - 09.00
Rozpoczęcie Kongresu


godz. 09.00 - 10.00
Samorządy w Polsce, a pandemia COVID-19


godz. 10.00 - 11.00
Fundusze unijne w perspektywie 2021 - 2027, a rozwój samorządów w Polsce


godz. 11.00 - 12.00
Rozwój lokalny, a PPP. Przykłady dobrych praktyk współpracy samorządów w Polsce z otoczeniem biznesu


godz. 12.00 - 13.00
Nowoczesne zarządzanie urzędem. Optymalizacja procesów wewnętrznych w sektorze publicznym


godz. 13.00 - 14.00
Smart City. Efektywne zarządzanie rozwojem polskich miast w dobie cyfrowego rozwoju


godz. 14.00 - 15.00
Krajowa Polityka Miejska 2030 - samorząd lokalny w jej tworzeniu i wdrażaniu


godz. 15.00 - 16.00
Rewitalizacja i kształtowanie przestrzeni miejskiej. Ludzie, Przestrzeń, Zmiana. Najlepsze praktyki w rewitalizacji polskich miast


godz. 16.00 - 16.15
Podsumowanie Kongresu

Prelegenci

Łukasz Laszczyński
PRZETARGowa.pl

Anna Brodziak - Cisak
Sekretarz Gminy Wołów

Przemysław Krawętkowski
PRZETARGowa.pl

Adam Dziadas
PRZETARGowa.pl

Mateusz Bartosiewicz
PRZETARGowa.pl

dr hab. Andrzej Raszkowski
prof. UEW, Guest Professor HTW Dresden

Grzegorz Karwatowicz
Prawnik, specjalista w prawie kontraktów publicznych i funduszy unijnych

Maciej Kiełbus
partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

Konrad Różowicz
prawnik specjalizujący się w prawie ZP oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Tomasz Picheta
Radca Prawny, Młodszy Partner
w Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro

dr Michał Beim
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Joanna Przybylska
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katarzyna Woźniak
Dyrektor
Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Poznania

Patroni

Zapisz się!